Om Moselund

1991 Købte Moselund
Gården bestod af stuehus samt stalde med plads til 70 søer med slagtegrise samt 46 ha agerjord.

Sanerede besætningen og startede op med 250 frilandssøer og produktion af frilandsslagtegrise som leveredes til Friland Food.

1996 Udvidede til 450 søer med slagtegrise

1997 Købte naboejendommen Hvingelvej 1

1998 Byggede nyt stuehus

2002 Gik over til traditionel produktion af grise

2005 Købte Lundgård med ca. 65 ha jord

2006 Købte Astruphøj med ca. 85 ha jord

2007 Købte Borkgård med ca. 63 ha jord

2009 Købte Stadilvej 4, ca. 30 ha jord

2013 Købte Lilkjærvej 10 med ca. 43 ha jord

2013 Ejer ca. 410 ha inkl. skov m.m.