Mark

Jorden udlejes til Vestjysk Markbrug ApS for at rationalisere og effektivisere markdriften.
Vestjysk Markbrug ejes i øjeblikket alene af Jens Gade Holm.
Fremtidsplanerne er at få så meget jord ind i selskabet, lejet eller ejet, at maskinparken kan udnyttes fuldt ud, og at afgrødevalget ikke nødvendigvis behøver at afspejle, hvad der kan fodres op i griseproduktionen.

I 2017 har vi købt leveringsrettigheder til ca. 50 ha melkartofler til AKK Karup Kartoffelmelfabrik. Det er en spændende udfordring og forhåbentligt en afgrøde,som giver et betydeligt bedre afkast end korn.

I 2018 har vi yderligere købt leveringsrettigheder til AKM Brande, så vi kommer op på 100 ha kartofler fra 2019.

I 2020 laver vi selv 60% af læggekartoflerne og dertil er lavet kølehus på Astruphøj.

Der drives ca. 530 ha. hovedsageligt med korn til hjemmeblanderiet på Moselund. Jorden er beliggende omkring Moselund og Borkgård. 2022 og 2023 har vi yderligere lejet 100 ha af nabo.
Der forefindes 6 markvandingsanlæg af nyere dato, så der kan vandes ca. 200 ha.

I forsøget på at reducere omkostninger er vi gået over til pløjefri drift, og efter 4 “oplæringsår” (2009 – 2012) var vi blevet overbeviste om, at det kunne lade sig gøre og byttede ploven ud med en ny harve.

2022 vil være året hvor vi implementerer præcisionsjordbrug.

For fremtiden vil udbringning af gødning, sprøjtning og såning blive tildelt efter udbyttekort, så vi kan optimere næsten på kvadratmeter niveau.