Stald

På Moselund er der ca. 800 søer.
Årligt produceres ca. 27.000 smågrise.

2021 indkøbt 2 vaskerobotter som varetager næsten alt vask.


Slagtegriseproduktionen er fordelt på 4 enheder:
Moselund: 5.000 stipladser, hvor der produceres ca. 21.500 slagtegrise/år. Polte indkøbes fra Danavl.
Borkgård: 2.000 stipladser, hvor der produceres ca. 7000 slagtegrise/år.(Indkøbte 30kg grise)
Lundgård: 550 stipladser, hvor der produceres ca. 2.000 slagtegrise/år.
Novej 39: 1.200 stipladser, hvor der produceres ca. 4.500 slagtegrise/år.

Luftfoto Moselund

Farestald

Farestalden er nybygget i 2002 og består af seks sektioner med plads til 26 søer pr. sektion. 4 ekstra sektioner bygget 2018 med plads til 7 søer/stald. Der er drikkejernsanlæg til alle smågrise i farestaldene, og søerne bliver tildelt vand med aquaflow. Ventilation: Combidiffus.

Farestald Moselund

Løbeafdeling

Der er bygget ny løbeafdeling i 2013. Systemet består af æde/hvile-bokse til søer og gylte samt tre store stier til polte.

Imellem boksene er der dybstrøelse for bedre miljø, og for at undgå benskader i forbindelse med brunsten.

Foråret 2014 har vi taget en ny stald i brug til løbe-kontrol. Der er 100 stier med æde/hvile-bokse. Søerne bliver drægtighedstestet, inden de forlader denne afdeling. Denne stald er lavet for at give dyrene mere ro de første 4 uger efter løbning, så drægtighedsprocenten bliver bedre og der fødes flere grise/kuld.

Poltestalde

2021 byggede vi 3 nye stalde til polte. Avlsdyrene indkøbes fra Danavl.

Polte brunstsynkroniseres med Altresyn og løbes i polteafdelingen inden indsættelse i Transponder stalden.

Løbe-kontrol-polte afdeling Moselund

Klimastald

Klimastalden er nybygget i 2002 og består af 9 sektioner med plads til 500 grise pr. sektion. Vand tildeles med aquaflow og drikkeventiler, og vandforbruget bliver registreret på staldniveau. Ventilation: Combidiffus.

Klimastald Moselund

Drægtighedstald

Drægtighedsstalden er bygget i år 2000 og er med dybstrøelse indendørs og adgang til overdækket udendørsareal med spalter og asfalt. Søerne bliver fodret med Bopil transponderanlæg.

Drægtighedsstalden er delt op i fire stier. Ældre søer går i 2 store flokke, og der er plads til 160 søer i hver sti. Gylte går i separat sti med plads til 80 dyr. I oplæringsstien er der plads til 50 gylte.

Drægtighedsstald Moselund

Slagtegrisestalde på Moselund

Der er bygget rundbuestalde til slagtegrise i 2012, 2014 og 2017. Der er 14 sektioner fordelt på 7 sektioner med 350 stipladser, 6 sektioner med 450 stipladser samt en aflastningssektion til svage dyr. Stierne er med 25% fast gulv og med vådfodring fra Skiold. De eneste stalde på Moselund med vådfodring.
Staldene fra 2017 er med Skov biologisk luftrenser.

Slagtegrisestalde Moselund

Borkgård

Borkgård er beliggende i No.

Slagtegrisestaldene er med fuldspalter i samtlige sektioner. Der er 5 sektioner af varierende størrelser, i alt 2.000 stipladser. Foder bliver transporteret fra Moselund. Lade og maskinhus forefindes i No, hvorfor størstedelen af maskinparken er her.

Luftfoto Borkgård

Lundgård

Her er der 500 stipladser, som blev nyrenoverede da vi købte ejendommen i 2005. Øvrige bygninger bliver brugt til maskinhus samt hestestald til lejer.

Luftfoto Lundgård

Astruphøj

Her er plads til ca. 1.000 tons kartofler/1.500 tons korn. Vi har lavet opbevaring til ca. 300 tons læggekartofler 2020.

Computerstyret køleanlæg fra Grimme, holder styr på læggekartoflerne.

Kølerum til læggekartofler.

Hjemmeblanderi

Hjemmeblanderiet er bygget i 2004, og der er opført tre 1000 tons amerikaner siloer. Hjemmeblanderiet er bygget efter de mest moderne principper og kører fuldautomatisk. Kapaciteten er ca. 15.000 tons om året. Der bliver produceret ca. 10.000 tons foder årligt på Moselund.

Der bruges skivemølle og 800 kg blander. Der er 10 råvaresiloer med plads til 25 tons i hver og 7 mineralpåslag. Der er 3 påslag til mikrodosering samt en 8 tons fedttank.

Der forefindes korngrav til 25 tons og en kapacitet til indtransport på 40 tons/time. Blanderiet styres med FlexmixPro computer fra Skiold.

Hjemmeblanderi Moselund