Velkommen til Moselund

Moselund Griseproduktion og Vestjysk Markbrug ApS – udfordring og udvikling

Moselund er en traditionel griseproduktion, hvor vi gør, hvad vi kan for at dyrene har et godt liv. Da vi begyndte i 1991, havde vi frilandsproduktion, men på grund af sygdom hos grisene og vandlidende jord blev produktionen flyttet indendørs i 2002. Moselunds jordtilliggende på 410 hektar udlejes til Vestjysk Markbrug ApS, som dyrker 540 hektar korn m.m. samt ca. 120 hektar melkartofler . Jorden bliver drevet pløjefrit, så der spares mange traktortimer på årsbasis, og det giver os også lidt flere faglige udfordringer i planteavlen.

Medarbejdere

Vi er i alt 10 ansatte. 1 driftsleder og 3 medarbejdere i smågriseproduktionen, 3 medarbejder i slagtegriseproduktionen og 1 driftsleder samt 2 medarbejder i markbruget. Vi er altid interesserede i motiverede medarbejdere, så hvis du mangler arbejde, så er du velkommen til at søge job hos os, så kan du komme i vores kartotek hvis ikke vi kan bruge dig lige nu.

Kontakt os

Vores kontakt oplysninger findes  i bunden af siden eller ved
at klikke her.

Information

Vi kører normalt ikke gylle ud på helligdage og i weekends.
Som nabo er man meget velkommen til at kontakte os, hvis man gerne vil undgå gyllekørsel på en mærkedag.
Vi følger som regel med i hvad der foregår i sognet og vil i videst muligt omfang tage hensyn til fester og arrangementer men kontakt os hellere for en sikkerheds skyld.